Thứ Hai, 25 Tháng Năm 2020
Trang chủ / Giới thiệu / Ban giám đốc

Ban giám đốc

  1. Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Văn Dân

Học vị: Tiến sỹ

Điện thoại: 04.36871358 – số máy lẻ 222

E-mail: phamvandan@gmail.com

Lý lịch KH:

 

  1. Phó Giám đốc: Cao Kiến Thiết

Học vị: Kỹ sư

Điện thoại: 04.36871358 – số máy lẻ 106

E-mail: caokienthiet@yahoo.com

Lý lịch KH:

 

  1. Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Dũng

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 04.36871358 – số máy lẻ 107

E-mail: dung.ricevietnam@gmail.com

Lý lịch KH: