Thứ Hai, 25 Tháng Năm 2020
Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

co-cau-to-chuc

Nhân sự:

  Số người
Tổng số 67
Giáo sư, Phó Giáo sư 4
Thạc sỹ 15
Kỹ sư 26
Kỹ thuật, nhân viên khác 22