Thứ Bảy, 25 Tháng Một 2020
Trang chủ / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 28 (từ ngày 8/7/2019 đến 12/7/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 28 (từ ngày 8/7/2019 đến 12/7/2019)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Thứ 2

(08/7/2019)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Tiếp đoàn CuBa tại VAAS

Chiều

Tiếp đoàn Bộ Lương thực Bangladesh

Họp dự án Venezuela tại Bộ NN&PTNT

Thứ 3

(09/7/2019)

Sáng

Quyết toán DAG tại Trung tâm

Quyết toán DAG tại Trung tâm

Chiều

Quyết toán DAG tại Trung tâm

Quyết toán DAG tại Trung tâm

Thứ 4

(10/7/2019)

Sáng

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 tại VAAS

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 tại VAAS

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

 Hội đồng tại Bộ NN&PTNT

Thứ 5

(11/7/2019)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Sở KHCN Ninh Bình

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Sở KHCN Ninh Bình

Thứ 6

(12/7/2019)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Không có giống kháng sâu bệnh, đừng mong làm gạo hữu cơ!

Tại hội thảo giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực trồng trọt …