Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai 2019
Trang chủ / Mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại Thừa Thiên Huế

Mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại Thừa Thiên Huế

MAY GAT_1

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 24 (từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Thứ 2 (10/6/2019) …