Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai 2019

Điểm tin

Giống lúa LH12 ‘ghi điểm’ trên cao nguyên

Thời tiết vụ HT năm nay nhiều bất lợi nhưng giống lúa LH12 đã “ghi điểm”. Ưu điểm của giống này có số bông/m2 đạt 391 bông, số hạt chắc/bông cao và tỷ lệ hạt lép thấp hơn một số giống đang được gieo sạ trong vùng. Mô hình SX …

Xem thêm »

Hiệu quả từ sản xuất rau an toàn theo VietGAP

Nhằm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang SX rau an toàn (RAT) để nâng cao thu nhập. Sau khi hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, huyện …

Xem thêm »

Bón phân cân đối cho cây vụ đông Thái Bình

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học và từ thực tiễn sản xuất cho thấy, chế độ dinh dưỡng có ý nghĩa quyết định đến sự sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng và khả năng chống chịu của cây trồng; đặc biệt là loại “phàm ăn” như ngô… …

Xem thêm »