Thứ Bảy, 25 Tháng Một 2020
Trang chủ / Thị trường nông sản / Bảng giá nông sản trong nước

Bảng giá nông sản trong nước

Giá cả thị trường trong nước ngày 17/05/2017

  Mặt hàng   Tỉnh   Giá Gà trống ta hơi An Giang 110000 đ/kg (bán lẻ) Trứng gà ta An Giang 32000 đ/chục (bán lẻ) Trứng gà công nghiệp An Giang 25000 đ/chục (bán lẻ) Vịt hơi An Giang 55000 đ/kg (bán lẻ) Trứng vịt An Giang 25000 đ/chục (bán lẻ) Thịt …

Xem thêm »

Giá cả thị trường trong nước ngày 14/4/2017

Mặt hàng   Tỉnh   Giá Gà trống ta hơi An Giang 100000 đ/kg (bán lẻ) Trứng gà ta An Giang 32000 đ/chục (bán lẻ) Trứng gà công nghiệp An Giang 25000 đ/chục (bán lẻ) Vịt hơi An Giang 65000 đ/kg (bán lẻ) Trứng vịt An Giang 25000 đ/chục (bán lẻ) Thịt …

Xem thêm »

Giá cả thị trường trong nước ngày 5/4/2017

  Mặt hàng   Tỉnh   Giá Gà trống ta hơi An Giang 100000 đ/kg (bán lẻ) Trứng gà ta An Giang 32000 đ/chục (bán lẻ) Trứng gà công nghiệp An Giang 25000 đ/chục (bán lẻ) Vịt hơi An Giang 65000 đ/kg (bán lẻ) Trứng vịt An Giang 23000 đ/chục (bán lẻ) Thịt …

Xem thêm »