Thứ Năm, 22 Tháng Tám 2019
Trang chủ / Thị trường nông sản / Tin thị trường / USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19

USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2018 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 369,48 triệu tấn.

 

Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 10/2018

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

96,65

369,48

154,32

308,2

353,01

157,4

110,04

Mỹ

11,92

127,63

0,68

56,34

60,08

56,06

24,09

Các TT khác

84,73

241,85

153,64

251,87

292,92

101,34

85,96

TT XK chính

56,41

189,8

2,58

89,73

98,23

91,32

59,23

Argentina

32,97

57

2,22

43

47,92

8

36,27

Brazil

23,2

120,5

0,35

42,7

46,2

75

22,85

Paraguay

0,23

9,8

0,01

3,95

4,03

5,9

0,11

TT NK chính

25,44

18,97

127,37

121,96

147,49

0,45

23,84

Trung Quốc

22,46

15

94

93,5

110,6

0,1

20,76

EU-27

1,87

2,7

15,8

16,6

18,25

0,3

1,82

Nhật Bản

0,21

0,26

3,3

2,35

3,52

0

0,26

Mexico

0,16

0,34

4,9

5,2

5,24

0

0,16

Nguồn: VITIC/USDA

Vũ Lanh – VINANET.

Check Also

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo

Thực hiện cơ chế đầu mối luân phiên trong trường hợp từ hai thương nhân …